بزرگداشت روز حافظ در ایستگاه نمازی مترو شیراز

بزرگداشت روز حافظ در ایستگاه نمازی مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11051

QR: بزرگداشت روز حافظ در ایستگاه نمازی مترو شیراز