برگزاری همایش " نقش مترو در توسعه پایدارشهری " در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برگزاری همایش ” نقش مترو در توسعه پایدارشهری ” در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10125

QR: برگزاری همایش ” نقش مترو در توسعه پایدارشهری ” در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز