متروی شیراز،بار دیگر عنوان سازمان برتر شهرداری شیراز را به خود اختصاص داد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10494

QR: متروی شیراز،بار دیگر عنوان سازمان برتر شهرداری شیراز را به خود اختصاص داد