برگزاری دومین مانور دی ریلی متروی شیراز در سال ۹۸

دومین مانور دی ریلی متروی شیراز در سال ۹۸ با هدف آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر نیروها و واحدهای عمل کننده در شرایط بحران حدفاصل ایستگاه احسان تا ایستگاه دکتر شریعتی برگزار شد.

این مانور که در ساعات پایانی فعالیت مترو و در زمان مسافرگیری با موفقیت انجام شد، با هدف آمادگی هرچه بیشتر مجموعه بهره برداری و تیم های تخصصی فنی و امداد و نجات متروی شیراز صورت پذیرفت.

برگزاری دومین مانور دی ریلی متروی شیراز در سال ۹۸ – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14407

QR: برگزاری دومین مانور دی ریلی متروی شیراز در سال ۹۸