برگزاری دوره های آموزشی نیروهای بهره برداری سازمان قطار شهری شیراز و حومه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2847

QR: برگزاری دوره های آموزشی نیروهای بهره برداری سازمان قطار شهری شیراز و حومه