برگزاری دوره آموزش شبیه سازی و تحلیل دینامیک قطار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت رجا در مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30313

QR: برگزاری دوره آموزش شبیه سازی و تحلیل دینامیک قطار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت رجا در مترو شیراز