لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3679

QR: برق بالاسری فاز یک متروی شیراز تامین شده است