برقدار شدن ۹/۸ کیلومتر از مسیر فاز یک خط یک قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3117

QR: برقدار شدن ۹/۸ کیلومتر از مسیر فاز یک خط یک قطار شهری شیراز