بررسی مسائل پروژه‌های عمرانی با حضور شهردار شیراز

بررسی مسائل پروژه‌های عمرانی با حضور شهردار شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25350

QR: بررسی مسائل پروژه‌های عمرانی با حضور شهردار شیراز