بازید مدیرمسول و خبرنگاران،کارکنان روزنامه خبر جنوب استان فارس از مترو

بازید مدیرمسول و خبرنگاران،کارکنان روزنامه خبر جنوب استان فارس از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5376

QR: بازید مدیرمسول و خبرنگاران،کارکنان روزنامه خبر جنوب استان فارس از مترو