بازیدشورای معلولین استان فارس

جمعی از مدیران وکارشناسان اداره بهزیستی شیراز، اعضاء ستاد CBR و شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد معلولین استان فارس در پاسخ به دعوت سازمان قطارشهری ، از اقدامات صورت گرفته در ایستگاههای متروی شیراز در زمینه رعایت اصول ارگونومی معلولیت دیدن کردند.

در این دیدار ۲ساعته که با هدایت مهندس مرادی معاون بهره برداری سازمان قطارشهری همراه بود ، از مناسب سازی فصاهای داخلی مترو جهت معلولین در ایستگاههای احسان، شریعتی، میرزای شیرازی و شاهد بازدید به عمل آمد.

بازیدشورای معلولین استان فارس – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2447

QR: بازیدشورای معلولین استان فارس