بازگشایی محور جنوب به شمال بلوار عدالت (ایستگاه دولت)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23064

QR: بازگشایی محور جنوب به شمال بلوار عدالت (ایستگاه دولت)