بازدید یک روزه نمایندگان رسانه های خارجی از پروژه های عمرانی استان فارس

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12235

QR: بازدید یک روزه نمایندگان رسانه های خارجی از پروژه های عمرانی استان فارس