بازدید یاوران شورای شهر

بازدید یاورن شورای شهر

در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ جمعی از یاوران شورای شهر شیراز منطقه ۲ از پروژه ملی قطار شهری شیراز ایستگاه احسان و شاهد بازدید نمودند.و در طی این بازدید مهندسین قطار شهری به سوالات و مسایل فنی پروژه پاسخ دادند.

بازدید یاوران شورای شهر – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2392

QR: بازدید یاوران شورای شهر