بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط 1 و 2 متروی شیراز

بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط 1 و 2 متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6100

QR: بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط ۱ و ۲ متروی شیراز