بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط ۱ و ۲ متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6100

QR: بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط ۱ و ۲ متروی شیراز