بازدید کمیته فنی شهرستان شیراز و هیئت بازرسی شهرداری شیراز از خط دو مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13070

QR: بازدید کمیته فنی شهرستان شیراز و هیئت بازرسی شهرداری شیراز از خط دو مترو شیراز