بازدید کارکنان شورای اسلامی ویاوران شورای

جمعی از کارشناسان شورای اسلامی شهر شیراز و یاوران شورا در قالب تور شهروندی شهرداری شیراز از ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز بازدید و از نزدیک با پیچیدگی های احداث این پروژه بزرگ آشنا شدند.

بازدید کارکنان شورای اسلامی ویاوران شورای – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2465

QR: بازدید کارکنان شورای اسلامی ویاوران شورای