بازدید کارمندان ومدیران سایت اینترنتی شاتل

مدیریت وکارکنان سایت اینترنتی آرانیک شاتل وجمعی از روزنامه نگاران به منظور آشنایی با اقدامات انجام شده در پروژه بزرگ قطار شهری شیراز از ایستگاه های احسان و قصرالدشت بازدید نمودند

بازدید کارمندان ومدیران سایت اینترنتی شاتل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2462

QR: بازدید کارمندان ومدیران سایت اینترنتی شاتل