بازدید و جلسه رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=28725

QR: بازدید و جلسه رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی تهران