بازدید هیئت مدیره شرکت احرار و آزادگان استان

بازدید هیئت مدیره شرکت احرار و آزادگان استان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3668

QR: بازدید هیئت مدیره شرکت احرار و آزادگان استان