بازدید هیئت مدیره بانک شهر کشور از خط 2 مترو

بازدید هیئت مدیره بانک شهر کشور از خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21609

QR: بازدید هیئت مدیره بانک شهر کشور از خط ۲ مترو