بازدید هیئت بازرسی شهرداری شیراز از روند پیشرفت فاز ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7244

QR: بازدید هیئت بازرسی شهرداری  شیراز از روند پیشرفت فاز ۲ مترو شیراز