بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شیراز از خط دو و ایستگاه وکیل

بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شیراز از خط دو و ایستگاه وکیل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15006

QR: بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شیراز از خط دو و ایستگاه وکیل