بازدید نماینده ویژه رئیس جمهوراز مهر ماندگار

بازدید نماینده ویژه رئیس جمهوراز مهر ماندگار – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2417

QR: بازدید نماینده ویژه رئیس جمهوراز مهر ماندگار