بازدید ناظر و نماینده شورا اسلامی شهر شیراز از خط دو

بازدید ناظر و نماینده شورا اسلامی شهر شیراز از خط دو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22114

QR: بازدید ناظر و نماینده شورا اسلامی شهر شیراز از خط دو