بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز

بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14965

QR: بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز