بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14965

QR: بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز