بازدید میدانی شهردار به همراه معاونین از ایستگاه وکیل الرعایا

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26473

QR: بازدید میدانی شهردار به همراه معاونین از ایستگاه وکیل الرعایا