بازدید مهندس یقطین رییس سازمان حمل و نقل ریلی از ایستگاه های دولت و استقلال

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25870

QR: بازدید مهندس یقطین رییس سازمان حمل و نقل ریلی از ایستگاه های دولت و استقلال