بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت ایستگاه دولت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30370

QR: بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت ایستگاه دولت