بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت ایستگاه آزادی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30445

QR: بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت ایستگاه آزادی