بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت لینک خط دو به چهار

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30410

QR: بازدید مهندس یقطین رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از پیشرفت لینک خط دو به چهار