بازدید مهندس حاجی زمانی و معاونین قطار شهری از روند پیشرفت فاز ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8149

QR: بازدید مهندس حاجی زمانی و معاونین قطار شهری از روند پیشرفت فاز ۲ مترو شیراز