بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط 2

بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20919

QR: بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط ۲