بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20919

QR: بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط ۲