بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از خط دو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21238

QR: بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از خط دو