بازدید معاون محترم رابط کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4383

QR: بازدید معاون محترم رابط کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی