بازدید معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریهای وزارت کشور

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9347

QR: بازدید معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریهای وزارت کشور