بازدید معاون اداری و مالی شهرداری از مترو شیراز

بازدید معاون اداری و مالی شهرداری از مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4021

QR: بازدید معاون اداری و مالی شهرداری از مترو شیراز