بازدید معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز از مترو

  1. film- (65)


بازدید معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18679

QR: بازدید معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز از مترو