بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز

بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4165

QR: بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز