بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4165

QR: بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز