بازدید مدیر کل بازرسی شهرداری شیراز از روند پیشرفت ایستگاه های امام حسین (ع)و وکیل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14962

QR: بازدید مدیر کل بازرسی شهرداری شیراز از روند پیشرفت ایستگاه های امام حسین (ع)و  وکیل