بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس از ایستگاه های مترو

بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس از ایستگاه های مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13869

QR: بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس از ایستگاه های مترو