بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس از ایستگاه های مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13869

QR: بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس از ایستگاه های مترو