بازدید مدیر عامل شرکت آبفای شیراز از مترو شیراز

بازدید مدیر عامل شرکت آبفای شیراز از مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16146

QR: بازدید مدیر عامل شرکت آبفای شیراز از مترو شیراز