بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط 2 مترو

بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21491

QR: بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو