بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21491

QR: بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو