بازدید مدیر عامل و معاونین قطار شهری شیراز از ایستگاه های فاز دو خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10070

QR: بازدید مدیر عامل و معاونین قطار شهری شیراز از ایستگاه های فاز دو خط یک